Gode miljøforhold er vesentlig i all matproduksjon. Sertifiseringer utført av eksterne tredjeparter betyr at vi må ha et sterkt fokus på bærekraft i alle ledd i produksjonen. Slik tar vi vare på folkene våre og miljøet, og samtidig reduserer våre fotavtrykk.

Global GAP

Global Good Agricultural Praktices er en internasjonal standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, fôr og andre leverandører som leverer varer til oss må ha dokumentert sitt miljøavtrykk. Standarden skal sikre matvaresikkerhet og dokumentere at vi produserer fisk med minimal miljøpåvirkning, god dyrevelferd og arbeiderne som jobber her sin helse og sikkerhet.

ASC

Aquaculture Stewardship Council er et uavhengig miljømerke for fisk og sjømat. Miljømerket skal garantere at produktet kommer fra et ansvarlig oppdrettsanlegg som har minimert sin påvirkning på miljø og samfunn. Merket er en garanti for at miljøkravene er oppfylt gjennom hele verdikjeden og gjør det enklere for forbrukerne å velge produkter som er sertifiserte med krav om bærekraft og ansvarlig havbruksproduksjon. Miljømerket ble stiftet av WorldWildlife Fund (WWD) og Dutch Sustainable Trade Initiative.

Våre ASC-sertifiserte lokaliteter

ASC-standarden for ansvarlig havbruk stiller spesifikke krav til rapportering fra driften på våre lokaliteter. Se rapport for våre ASC-sertifiserte lokaliteter.

Parasittkontroll

I Salaks gjør vi en rekke forebyggende tiltak for å bekjempe og ha kontroll på ulike parasitter. Se vår strategi for parasittkontroll her.

No items found.
Pluss-ikon
Hva er bærekraftig utvikling?

"Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov". Begrepet ble først brukt av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987. 

Det skal være sammenheng mellom bærekraftsmodellens tre dimensjoner, klima og miljø, sosiale forhold og økonomi, for å avgjøre om virksomheten er bærekraftig.

Overskrift til logosamling

No items found.