Vi jobber daglig for å skape de mest gunstige oppvekstvilkårene for fisken vår. Med kunnskap og erfaring, og et sett av velferdsindikatorer, sikrer vi at fiskens behov er dekket.

Vi har et juridisk og etisk ansvar for å ta vare på fiskens helse og velferd. Dyrevelferdsloven krever at fisken skal ha næringsrik mat, rent vann, riktig utformede anlegg og vern mot sykdom og virus. Vi må hver dag sørge for god fiskehelse og velferd gjennom fokus på etablerte velferdsindikatorer, som daglig ivaretas gjennom god røkting på anleggene.

Våre ansattes erfaring, sammenholdt med ny, forskningsbasert kunnskap, er også viktig for fiskens helse og velferd. Alt vi gjør for å ivareta helse og fiskevelferd må dokumenteres og rapporteres til myndigheter og andre kontrollinstanser innen havbruk.

God plass i merdene

Hver merd har cirka 97,5 prosent vann og 2,5 prosent fisk. Dermed har laksen god plass til å svømme rundt slik den ønsker. Likevel holder fiskene seg ofte sammen og svømmer rundt i nærheten av hverandre i merdene. 

Fisken vaksineres

All laks i Norge blir vaksinert. Dette gir god beskyttelse mot flere viktige bakterielle infeksjoner og vaksinasjonsprogrammet har ført til at flere sykdommer er under kontroll. Fisken vaksineres på settefiskanlegget vårt, før den settes i sjøen.

Ingen bruk av antibiotika

Det er en seiglivet myte at laksen får antibiotika. I Salaks er det flere tiår siden vi sist brukte antibiotika. Effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak gjør at næringa som helhet benytter minimalt med antibiotika. Mindre enn to prosent av all laks i Norge i dag har blitt behandlet med antibiotika, og det skal kun skje i særskilte sykdomstilfeller når alt annet har vært prøvd først. Årsaken til det lave forbruket er fokus på forebygging, fiskevelferd og gode vaksiner som blir brukt riktig. 

Slik bekjemper vi lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på laksefisk. Lakselusa bruker laksen som vert og er med å svekke fiskens helsetilstand. Lakselus har i flere år vært en stor utfordring for havbruksnæringen. God kontroll og gode rutiner for telling av lakselus er viktig av hensyn til villaksen og oppdrettslaksens velferd. Det er også et lovpålagt krav. Vil du sjekke lusestatus i Troms, se barentswatch.no.   

Havbruksnæringa bruker årlig store ressurser på lusebekjempelse. Det forskes mye på teknologi og nye metoder for å bekjempe parasitten. Vi har ulike tiltak for å forebygge lusepåslag. Overskrides lusegrensene må vi behandle:

  • Vi produserer storsmolt som er om lag 250 gram når vi setter den ut i sjøen. Det gjør fisken mer robust, og vi korter ned veksttida i sjøen som også gjør at eksponeringen mot lus reduseres.
  • Vi forebygger med bruk av luseskjørt. Det er en duk som festes på merda og som forhindrer luselarver å komme inn til fisken.
  • Vi har god effekt med bruk av luselaser. Luselaseren monteres i merdene, og et kamera identifisere lus på fisken som svømmer i merda. En laserstråle «pulser» og dreper hver individuelle lakselus uten å skade fisken.
  • Dersom forebygging ikke er nok, og vi må behandle mot lus, må vi foreta en mekanisk avlusing. Vi har etablert et eget ferskvannsbasseng hvor vi henter ferskvann med brønnbåter. Fisken bades så i det kalde ferskvannet i brønnbåten. Det fjerner lus og gir lite skade og stress for fisken.
  • I siste instans og unntaksvis, velger vi medikamentell lusebehandling.

Bedre kontroll med fôring

Fôr er en stor innsatsfaktor i oppdrett og det er viktig både for miljø og økonomi at vi fôrer riktig uten fôrsvinn. Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. Fôr er kostbart og det som ikke spises av fisken kan utgjøre et miljøproblem, samtidig som det er svært uøkonomisk for oss. Vi har skaffet oss bedre kontroll ved å etablere en egen fôringssentral. Herfra fôrer vi all fisken på alle lokalitetene våre gjennom en sentral på land og ved hjelp av kameraer i merdene. Dette gir oss bedre kontroll over fôringen, og vi har et eget team spesialisert for denne sentrale arbeidsoppgaven. Dette gir en maksimal fôringseffekt for fisken og bedriften, samtidig som man unngår overfôring.

Stingrays applikasjon for lusetelling oppdager og dokumenterer lus på fisken i merden slik at vi enkelt kan gjennomføre lusetellingen fra en datamaskin. Foto: Stingray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Laserskudd treffer lusa som dør enten med en gang, eller etter kort tid på grunn av skade på skallet (membranen). Skytingen gjøres uten å stresse laksen eller skade den. Foto: Stingray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Gjennom etablering av egen fôringssentral har vi bedre kontroll over fôringen, som er viktig både for miljø og økonomi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Mekanisk avlusing foregår i et eget ferskvannsbasseng. Her bades fisken i det kalde ferskvannet, som gjør at lusen slipper taket. Foto: Plemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

No items found.
No items found.

Overskrift til logosamling

No items found.