top of page

Salaks

Vi er stolte av å være en lokalt forankret aktør, og det er derfor viktig for oss å bidra til å skape et godt og bærekraftig samfunn rundt oss.

Vi har i vår drift stor fokus på å skape lokale arbeidsplasser, samt gjøre våre innkjøp hos lokale leverandører

- vi er fremtidsrettet og skal bidra til å utvikle lokalsamfunn og næring!

Bilde 16.10.2019, 13 43 21.jpg

Salaks Holding AS er et sjømatkonsern med hovedsete i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Helt siden starten i 1979 har vi produsert laks av høy kvalitet til markeder over hele verden.
I dag er vi et helintegrert konsern med lokal forankring og eierskap. 
Salaks Holding AS
består av:

Salaks AS - matfiskproduksjon
Salaks Slakteri AS - slaktetjenester
Salangfisk AS - produksjon av smolt
Brønnbåt Nord AS - transport av laks på sjø

Rogn

Smolt

Matfisk

Transport

Slakting

Salg

kart sjøvegan.PNG
Plassering klode.PNG

Forsidebilde: Øyvind Arvola

bottom of page