- Oppdrett av laks siden 1979 - 

Nyheter

Tilsagn om utviklingstillatelser til FjordMAX

January 01, 2020

20. desember 2019 fikk Salaks tilsagn om seks utviklingstillatelser à 780 tonn til å realisere FjordMAX-prosjektet. Tillatelsene gis med en varighet på ti år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utsendt. Vi ser fram til å jobbe videre med prosjektet og bidra til å utvikle havbruksnæringen i en enda mer bærekraftig retning.

FjordMAX skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømning og redusere organisk utslipp med 90%

July 18, 2017

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som skal revolusjonere norsk oppdrett. Salaks AS søker nå om ni utviklingstillatelser for realisering av prosjektet.

July 03, 2017

I dag, tirsdag 4. juni ble den første rognen i Salangfisk AS sitt nye RAS-anlegg lagt inn.  Produksjon på det nye anlegget er endelig i gang. Hele 1.600.000 rogn ble levert til klekkeriet fra SalmoBreed.

1 / 5

Please reload