Blått opplevelsessenter i Harstad

Sammen med en rekke aktører i regionen har vi vært med å utvikle et ambisiøst og spektakulært prosjekt som har resultert i «Blått» - et opplevelsessenter i Harstad. Blått skal bli en internasjonal attraksjon som gir elever, turister og lokalbefolkningen en interaktiv og digital opplevelse om Harstadregionens forhistorie og fremtid innenfor havbruksnæringen, maritim næring og blå energi. Formidlingsopplegget i Blått er utviklet av pedagoger, næringene selv og opplevelsesdesignere, med innspill fra lærere i Harstad kommune. 

Tilsagn om utviklingstillatelser til FjordMAX

20. desember 2019 fikk Salaks tilsagn om seks utviklingstillatelser à 780 tonn til å realisere FjordMAX-prosjektet. Tillatelsene gis med en varighet på ti år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utsendt. Vi ser fram til å jobbe videre med prosjektet og bidra til å utvikle havbruksnæringen i en enda mer bærekraftig retning.

FjordMAX skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømning og redusere organisk utslipp med 90%

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som skal revolusjonere norsk oppdrett. Salaks AS søker nå om ni utviklingstillatelser for realisering av prosjektet.

1 / 1

Please reload