Salaks Holding AS er et sjømatkonsern med hovedsete i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Helt siden starten i 1979 har vi produsert laks av høy kvalitet til markeder over hele verden.
I dag er vi et helintegrert konsern med lokal forankring og eierskap. 
Salaks Holding AS består av:
Salaks AS - matfiskproduksjon
Salaks Slakteri AS - slaktetjenester
Salangfisk AS - produksjon av smolt
Brønnbåt Nord AS - transport av laks på sjø
 

Rogn

Smolt

Matfisk

Transport

Slakting

Salg

Plassering klode.PNG
kart sjøvegan.PNG

Forsidebilde: Simon Løvhaug