FjordMAX er fremtidens fjordbaserte produksjonsteknologi for oppdrett av laks. Hensikten er å øke utnyttelsen av fjordsystemene på en bærekraftig måte. De områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring internasjonale konkurransefortrinn.

Med FjordMAX sin plattformsløsning skjer alle operasjoner innenfor en integrert enhet og det vil ikke være behov for eksterne arbeidsbåter. Anlegget har inntil 90 % oppsamling av partikulært organisk avfall, doble barrierer mot rømming, er sikker mot sammenstøt og har systemer for å sikre god fiskevelferd og minimere fare for lusepåslag. Løsningen vil gi forbedrede arbeidsforhold for de ansatte og øke sikkerheten.

Teknologien representerer en arealeffektiv totalløsning. Med FjordMAX-teknologi kan vi tredoble produksjon i fjordsystem på mindre areal enn det næringen benytter i dag. Slik kan teknologien bidra til å løse miljøutfordringer ved at det etableres større avstand mellom oppdrettslokalitetene. Dette gir større smitte-  og brakkleggingssoner som er et av de viktigste tiltakene for å løse utfordringer med lus og sykdom.

​Teknologien sikrer at de norske naturgitte forutsetningene med en skjermet kystlinje med mange fjorder og god vannutskifting også i fremtiden vil være vårt fremste konkurransefortrinn. Samtidig som teknologien vil bidra til å løse miljø- og arealutfordringer og skape grunnlag for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

Salaks søkte i juli 2017 om 9 utviklingstillatelser for å utvikle FjordMAX. I desember 2019 kom endelig tilsagn fra Fiskeridirektoratet om 6 utviklingstillatelser à 780 tonn maksimal tillatt biomasse, til sammen 4680 tonn. Arbeidet med å realisere prosjektet pågår.

Les mer i vår brosjyre.

FjordMAX gir rom for økt produksjon ved å etablere færre og større lokaliteter enn i dag. (Ill: NSK Ship Design)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Plattformløsning gir god oversikt og kontroll over produksjonen. (Ill: Salt Pixel)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Fra et kontrollrom sentralt på plattformen styres og overvåkes produksjonen. (Ill: Salt Pixel)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Bruk av FjordMAX øker avstanden mellom anleggene, noe som bidrar til økt biosikkerhet. (Ill: NSK Ship Design)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Integrerte systemer for drift bidrar til sikre arbeidsforhold, kort responstid og reduserer faren for uhell. (Ill: NSK Ship Design)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Doble barrierer mot rømming og oppsamling av slam fjerner produksjonsbegrensende faktorer og gir rom for økt biomasse.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

No items found.
Pluss-ikon
Dimensjoner og egenskaper

Bærende konstruksjon:

Største lengde, bredde: 165m, 155m

Høyde, dybde, fribord: 6m, 2m, 4m

Deplasement: 16 000T

Overflateareal: 18.000m2

Hovedegenskaper produksjonskonsept:

Antall enheter: 3

Diameter: 64m (produksjonsnot)

Omkrets: 200m

Dybde: Ca. 60m inkl. dødfisk- og slamoppsamler

Kapasitet (totalt for tre merder): 7020T

Fisketetthet: 25 kg/m3

Volum per merd: 120.000m3

Antall fisk per merd: 500.000 stk.

Pluss-ikon
Samarbeidspartnere

Skattefunn – Støtteordning til forsknings- og utviklingsprosjekter

Akvaplan Niva – Vannmiljø

NSK Ship Design – Design og systemintegrering

Sea Eco AS – Miljødata

SINTEF – Modellforsøk

DNV – Tredjeparts verifikasjon og sertifisering

Multiconsult – Metocean

Overskrift til logosamling

No items found.