HISTORIE

1979: Odd Bekkeli etablerte Salangfisk AS 

1981: Salangfisk AS fikk sin første konsesjon for settefisk. Tillatelsen gjaldt produksjon av 500.000 stk per år. 

1984: Ble det utlyst en rekke konsesjoner for matfisk langs kysten. Den gang var det kun gitt en tillatelse per person eller selskap. Odd Bekkeli søkte og fikk sin første konsesjon for laks. Samme år satt han fisk i havet.

1985: Odd Bekkeli etablerte Salaks AS som skulle produsere matfisk i Rotvik, i Salangen kommune. 

1988: Salaks AS bygde sitt eget slakteri i Rotvik, i Salangen kommune. Siden den gang har så og si all vår laks blitt slaktet der. 

2003: Salaks AS fikk sin andre laksekonsesjon. Det var ut fra denne søknadsprosessen Astafjordprosjektet oppsto.  

2003: Salaks AS fikk sin tredje laksekonsesjon. Denne ble kjøpt sammen med Rølaks AS. Salaks kjøpte i senere tid Rølaks AS ut.  

2004: Salaks AS fikk sin fjerde konsesjon for laks. Denne ble kjøpt fra Balsfjord.

2004: Salaks AS fikk sin femte konsesjon for laks. Denne ble kjøpt fra Karlsøy. 

2014: Salaks AS fikk tildelt en grønn konsesjon, hvor det viktigste tiltaket innebærer utsett av stor-smolt i sjø. Dette betyr en økt produksjon og en bedre utnyttelse av MTB (maksimalt tillatt biomasse). Denne ble tatt i bruk i 2016.

2015: Selskapet Brønnbåt Nord AS ble etablert. Salaks AS hadde sin egen brønnbåt frem til våren 2015, da det ble etabler et samarbeid med Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS om brønnbåtene. Selskapet har to brønnbåter, Lifjell og Grotanger. 

2016: Salangfisk AS fikk sin andre tillatelse for settefisk. Denne tillatelsen er for det nye resirkuleringsanlegget på Salangsverket som skal produsere storsmolt. 

13. juli 2017 søker Salaks AS om 9 utviklingstillatelser for realisering av FjordMAX. Konseptet skal bidra til å løse næringes miljø- og arealutfordringer, og er en helt ny type produksjonsteknologi.

2018: Salangfisk AS får ny lokalisering på Salangsverket og starter produksjonen av storsmolt. Dette for å kvalitetssikre og øke fremtidens produksjon. Den budsjetterte produksjonskapasiteten er seks millioner storsmolt i året, over 10 ganger mer enn tidligere produksjon på 500.000.

Rotvika
Rotvika
image 15
DSC01135
k
IMG_4842
DSC01800
cam4 (final 3)_edited