Vår historie

Salangfisk AS ble grunnlagt i 1979 av Odd Bekkeli. Siden den gang har selskapet skiftet navn til Salaks, og vokst til å bli en solid og ledende aktør innen lakseproduksjon. Fra hjemmesnekret utstyr på 1980-tallet til dagens investeringer i avansert teknologi, reflekterer historien og selskapets fokus på utvikling, bærekraft og nærhet til lokalsamfunnet.

1979

Etablering

Odd Bekkeli etablerte Salangfisk AS.

1981

Første konsesjon

Salangfisk AS fikk sin første konsesjon for settefisk. Tillatelsen gjaldt produksjon av 500 000 stk per år.

1984

Første konsesjon for laks

Ble det utlyst en rekke konsesjoner for matfisk langs kysten. Den gang var det kun gitt én tillatelse per person eller selskap. Odd Bekkeli søkte og fikk sin første konsesjon for laks. Samme år satt han fisk i havet.

1985

Salaks AS etableres

Odd Bekkeli etablerte Salaks AS som skulle produsere matfisk i Rotvika, i Salangen kommune.

1989

Eget slakteri

Salaks AS bygde sitt eget slakteri i Rotvika i Salangen kommune. Siden den gang har så og si all vår laks blitt slaktet her.

2003

Andre og tredje laksekonsesjon

Salaks AS fikk sin andre laksekonsesjon. Det var ut fra denne søknadsprosessen Astafjordprosjektet oppsto. Salaks AS fikk også sin tredje laksekonsesjon senere dette året. Denne ble kjøpt sammen med Rølaks AS. Salaks kjøpte i senere tid Rølaks AS ut.

2004

Fjerde og femte laksekonsesjon

Salaks AS fikk sin fjerde konsesjon for laks. Senere dette året fikk Salaks også sin femte konsesjon for laks. Denne ble kjøpt i Karlsøy kommune.

2014

Salaks AS fikk tildelt en grønn konsesjon

Salaks AS fikk tildelt en grønn konsesjon, hvor det viktigste tiltaket innebar utsett av stor-smolt i sjø. Dette betyr en økt produksjon og en bedre utnyttelse av MTB (maksimalt tillatt biomasse). Denne ble tatt i bruk i 2016.

2015

Selskapet Brønnbåt Nord AS ble etablert

Salaks AS hadde sin egen brønnbåt frem til våren 2015, da det ble etablert et samarbeid med våre naboer, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS om å eie og drive brønnbåtrederi.

2016

Salangfisk AS fikk sin andre tillatelse for settefisk

Denne tillatelsen er for det nye resirkuleringsanlegget på Salangsverket som skal produsere storsmolt.

2017

Salaks AS søker om 9 utviklingstillatelser for realisering av FjordMAX

Konseptet skal bidra til å løse næringens miljø- og arealutfordringer, og er en helt ny type produksjonsteknologi.

2018

Ny lokalisering og produksjonsstart av storsmolt

Salangfisk AS får ny lokalisering på Salangsverket og starter produksjonen av storsmolt. Dette for å kvalitetssikre og øke fremtidens produksjon. Den budsjetterte produksjonskapasiteten er seks millioner storsmolt i året, over 10 ganger mer enn tidligere produksjon på 500.000.

2019

Tilsagn om 6 utviklingstillatelser til prosjektet "FjordMAX"

Arbeidet med å realisere prosjektet settes for fullt i gang.

2021

Vi satser på grønnere drift

Etablering av landstrøm på fem sjølokaliteter og Fjord Hybrid® på to sjølokaliteter. Vi får ASC-sertifikat på to sjølokaliteter.

2022

Et stort løft for selskapet

Kjøper tillatelser à 2258 tonn i Fiskeridirektoratets auksjonsrunde. Et stort løft for selskapet.

2023

Ny teknologi, nytt samarbeid og "ny drakt"

Vi tar i bruk våre første luselasere fra Stingray på matfisklokaliteter, og inngår samarbeid med Senja videregående skole for drift av undervisningstillatelse. Denne avtalen har en varighet på 10 år.

Salaks framstår i «ny» drakt og alle selskaper blir underlagt samme paraply.

2024

Investerer i flere lasere

Vi inngår avtale med Stingray om kjøp av flere lasere. Til sommeren vil vi ha totalt 90 lasere fordelt på våre matfiskanlegg.