Vi har i dag tillatelser som gjør at vi kan produsere rundt 15 000 tonn laks per år. Vi har et topp moderne settefiskanlegg på Salangsverket i Salangen hvor vi produserer smolt. Denne settes ut i sjøen og produseres fram på åtte ulike lokaliteter i Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Harstad kommune. Slakteriet vårt ligger også i Salangen og har en kapasitet på omkring 70 000 fisk per uke.

Mohamn

Lokasjon:
Dyrøy kommune
Produksjonskapasitet:
5980 tonn

Bjørga

Lokasjon:
Sørreisa kommune
Produksjonskapasitet:
3600 tonn

Dale

Lokasjon:
Harstad kommune
Produksjonskapasitet:
5500 tonn

Skjellesvika

Lokasjon:
Harstad kommune
Produksjonskapasitet:
4700 tonn

Kjeiprød

Lokasjon:
Lavangen kommune
Produksjonskapasitet:
4500 tonn

Kvanntoneset

Lokasjon:
Lavangen kommune
Produksjonskapasitet:
4500 tonn

Salangslia

Lokasjon:
Salangen kommune
Produksjonskapasitet:
4500 tonn

Storvika III

Lokasjon:
Salangen kommune
Produksjonskapasitet:
4500 tonn

Salaks Slakteri

Lokasjon:
Produksjonskapasitet:

Salaks Settefisk

Lokasjon:
Produksjonskapasitet:

Salaks Produksjon

Lokasjon:
Produksjonskapasitet:

Mohamn

Lokalisering:

Dyrøy kommune

Produksjonskapasitet:

5980 tonn

Energikilde:

Landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Bjørga

Lokalisering:

Sørreisa kommune

Produksjonskapasitet:

3600 tonn

Energikilde:

Landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Dale

Lokalisering:

Harstad kommune

Produksjonskapasitet:

5500 tonn

Energikilde:

Landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Skjellesvika

Lokalisering:

Harstad kommune

Produksjonskapasitet:

4700 tonn

Energikilde:

Fjord Hybrid

Se status og kart på Fiskehelse

Kjeiprød

Lokalisering:

Lavangen kommune

Produksjonskapasitet:

4500 tonn

Energikilde:

Landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Kvanntoneset

Lokalisering:

Lavangen kommune

Produksjonskapasitet:

4500 tonn

Energikilde:

Landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Salangslia

Lokalisering:

Salangen kommune

Produksjonskapasitet:

4500 tonn

Energikilde:

Fjord Hybrid

Se status og kart på Fiskehelse

Storvika III

Lokalisering:

Salangen kommune

Produksjonskapasitet:

4500 tonn

Energikilde:

Planlegges for landstrøm

Se status og kart på Fiskehelse

Salaks Produksjon AS

Salangsverket 45
9350 Sjøvegan
Norge

Salaks Settefisk AS

Salangsverket 91
9350 Sjøvegan
Norge

Salaks Slakteri AS

Lavangsveien 793
9350 Sjøvegan
Norge