Salaks er et lokalt eid havbruksselskap fra Salangen i Troms fylke. Vi har skapt verdier i lokalsamfunnet siden Odd og Elsa Bekkeli startet settefiskproduksjon i Elvelund i 1979.

Salaks er et helintegrert havbruksselskap med 140 ansatte.

I dag har vi tillatelser som gjør at vi kan produsere om lag 15 000 tonn laks per år fordelt på våre matfisklokaliteter i Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Harstad kommune.

Vi har vårt eget settefiskanlegg hvor vi kan produsere seks millioner smolt hvert år.

På slakteriet slakter og pakker vi rundt 70 000 laks i uka. Dette tilsvarer tre-fire trailere med fisk hver eneste dag fra Salangen til markeder verden over.

Vår produksjon har også sertifisering i GlobalG.A.P. og ASC i alle ledd.

Vi er også medeier i et lokalt brønnbåtrederi sammen med våre naboer i Gratangen og på Andørja.

Vi er stolte av våre lokale eiere, og det er viktig for oss å bidra til et godt og bærekraftig samfunn rundt oss. Vi er med å skape gode og lokale arbeidsplasser, og vi gjør våre innkjøp hos lokale leverandører der det er mulig.

No items found.
No items found.

Overskrift til logosamling

No items found.