Verdikjede

Gjennom vår organisasjon kontrollerer og kvalitetssikrer vi hele verdikjeden fra rogn til salg.

Rogn

Smolt

Matfisk

Transport

Slakting

Salg

Bilde1
PA306711
Kjeiprød
image 19
ARBEIDSKRAFT
1 (5)