Smoltanlegget

Byggingen av det nye smoltanlegget som skal stå klart våren 2018 er godt i gang. Bygget får en produksjonskapasitet på 6.000.000 stor-smolt i året. Grunnflaten på bygget vil måle 8.600 kvadratmeter, og på toppen komer det 800 kvadratmeter med kontorer, kantine og klasserom. Bygget skal reises til julen 2016, og produksjonen starter i april 2017. Hele bygget skal stå ferdig i januar 2018. Akkurat nå arbeides det med stålkonstruksjonen, slik som man kan se på bildene under. 

IMG_0534
IMG_0538
IMG_0531
IMG_0528
IMG_0532