Sertifiseringer

ASC

 

ASC står for Aquaculture Stewardship Council og kan oversettes til akvakultur forvaltningsråd. ASC er et initiativ fra WWF og Sustainable Trade Initiative. Organisasjonen er en uavhengig ideell organisasjon (non profit) og ble etablert i 2010.

Fokusområdene i sertifiseringen er miljømessig bærekraft og transparens. Både kunder og lokalbefolkning skal kunne ha innsyn i vår produksjon, og være sikre på at denne gjennomføres på tryggest mulig måte.

GlobalG.A.P.

(Denne siden er under oppbygging).