top of page

Sertifiseringer

ASC

 

ASC står for Aquaculture Stewardship Council og kan oversettes til akvakultur forvaltningsråd. ASC er et initiativ fra WWF og Sustainable Trade Initiative. Organisasjonen er en uavhengig ideell organisasjon (non profit) og ble etablert i 2010.

Fokusområdene i sertifiseringen er miljømessig bærekraft og transparens. Både kunder og lokalbefolkning skal kunne ha innsyn i vår produksjon, og være sikre på at denne gjennomføres på tryggest mulig måte.

GlobalG.A.P. (side under oppbygging)

GLOBAL G.A.P IFA akvakultur er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk.
Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.
Revisjon kjøres årlig på våre lokaliteter.

bottom of page