Sør-Troms Gruppen

Sør-Troms Gruppen er et samarbeid mellom oppdrettsselskapene Salaks AS, Gratanglaks AS, Kleiva fiskefarm AS og Flakstadvåg Laks AS. Gruppen samarbeider blant annet om innkjøp og avtaler for å kunne dra nytte av stordriftsfordeler. For eksempel har vi felles forleverandør, forsikring og bank. Gruppen brukes også som et forum for å diskutere hverdagslige problemer og dele gode erfaringer og kunnskap. 

Kleiva Fiskefarm AS

Gratanglaks AS

Flakstadvåg Laks AS

Logo 2015.jpeg