top of page
Salangfisk_Logo_farge kopi.jpg

Salangfisk ble etablert i 1979 og har vært i drift siden. Tidligere produserte Salangfisk ca. 600.000 smolt i året og hadde 2 ansatte. Siden den gang er et topp moderne RAS- anlegg (resirculating aquaculture system) oppført på Salangsverket i Salangen. Anlegget har en budsjettert produksjonskapasitet på 6.000.000 stor-smolt i året, i et totalt karvolum på ca. 10 000 kubikkmeter.  Grunnflaten måler 8.600 kvadratmeter og huser i tillegg ca. 800 kvadratmeter med blant annet kontorer, kantine, oppholdsrom, treningsrom for de ansatte og undervisningsrom. Totalt utgjør nybygget ca. 10 000 kvadratmeter.

 

I det nye RAS-anlegget resirkuleres 97-99 % prosent av vannet, samtidig tilføres det minst 1% nytt vann fra vannkilde i Rotvika i Salangen. I et prosessanlegg som dette har man oversikt over alle parametere og vannkvaliteten overvåkes nøye. Herunder kan temperatur, pH og salinitet nevnes.

 

Innenfor landbasert produksjon er dette en energieffektiv måte å drifte på, da spesielt knyttet opp mot opprettholdelse av optimal vanntemperatur under drift. Anlegget er utstyrt med et avansert rensesystem der partikulært organisk materiale renses ut. Dette prosesseres så til en tørrstoffprosent på opptil 90%, som gjør det stabilt og konsentrert og godt egnet for transport. Biproduktet har et høyt innhold av næringsstoffer som fosfor, kalium og nitrogen og kan brukes til blant annet gjødsel for jordforbedring og biogassproduksjon.

 

Salangfisk har i dag rundt 15 ansatte knyttet til drift og produksjon.

 

Fordeler ved produksjon av større smolt:

Tradisjonelt har man satt ut smolt på 70-100 gram, hvor produksjonstiden i sjø er på 15-18 måneder. Det nye anlegget produserer smolt på over 250 gram og reduserer produksjonstiden i sjø med 6-8 måneder. Vi flytter den første fasen av laksens liv i sjø på land ved hjelp av ny teknologi. Ved å gjøre dette reduserer vi produksjonstid på lokalitet. I tillegg vil man kunne oppnå redusert dødelighet i sjøfasen, som følge av at 250 grams postsmolt er mer robust og bedre rustet for sjøvannsfasen sammenliknet 70-100 grams smolt. Det biologiske trykket på lokaliteten reduseres. Tiden hvor fisken kan være eksponert for lus reduseres, og man unngår tekniske operasjoner i sjø som blant annet innebærer flytting av fisk fra smoltpose til storfiskpose. Totalt sett er dette en risikoredusering sett i sammenheng med at enhver operasjon i sjø innebærer en viss risiko.

130507789_1785521058273987_3070913855560528549_o_edited
FISK5235
FISK5107
FISK5078
DSC01800
Smolt
Inne på nye Salangfisk
Inne på nye Salangfisk
Klekkeriet på nye Salangfisk
Fra oppføringen av nye Salangfisk
Fra oppføringen av nye Salangfisk
Fra oppføringen av nye Salangfisk
Nye Salangfisk
Nye Salangfisk
Gamle Salangfisk
bottom of page