Samfunn

Vi er en lokalt forankret aktør og det er derfor viktig for oss å bidra til å opprettholde og skape gode fritidstilbud i vårt nærområde. Vi støtter derfor en rekke lag, foreninger og arrangementer.