Som en lokalt forankret aktør er det viktig for oss å bidra til å opprettholde og skape gode fritidstilbud i vårt nærområde. Vi støtter derfor en rekke lag og foreninger.