top of page

Salaks Slakteri AS

Slakteriet ble etablert i 1989 og har siden den gang vokst til å ha en kapasitet på 70 tonn per dag, som tilsvarer ca. 150.000 middagsmåltider. I dag har slakteriet 30 ansatte, bestående av lokal og utenlandsk arbeidskraft. Det slaktes i hovedsak egen fisk som er produsert i lokalt beliggende lokaliteter. 
 
Slakteriet er sertifisert innenfor ASC og Global GAP med Chain of Custody- sertifikater.
Sertifikatene er med på å sikre at forsyningskjeden er identifiserbar, samt kontroll på sporbarhet av produkt.
Salaks Slakteri har også HACCP og FDA-godkjenning. Slakteriet har også mulighet til å utføre sanitetsslakting.
bottom of page