top of page

Salaks Holding AS

Salaks Holding AS er morselskapet til Salaks AS, Salaks Slakteri AS, Salangfisk AS og Brønnbåt Nord AS. Gjennom disse selskapene kontrolleres hele verdikjeden for produksjon av laks - fra rogn til ferdig slaktet og pakket i kasser. 

 

Salaks AS har totalt ca. 10,45 konsesjoner for produksjon av matfisk, som disponeres på 8 lokaliteter i henholdsvis Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Harstad kommune. Salaks har også 6 utviklingstillatelser knyttet til prosjektet "FjordMAX".

 

Gjennom selskapet Salangfisk AS produserer vi smolt helt fra rognstadiet. Det nye RAS-anlegget har en kapasitet på 6.000.000 stor-smolt (250 gram). Ca. halvparten av denne sendes videre til søsterselskapet Salaks AS, resterende selges til andre selskap. 

Salaks Slakteri AS holder til i Rotvika i Salangen kommune, hvor den slakteklare fisken slaktes og pakkes før den sendes videre til våre kjøpere. 

Brønnbåt Nord AS eies av Salaks Holding AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS, og disponerer to brønnbåter som brukes i forbindelse med frakt av smolt til lokalitetene og frakt av slakteklar matfisk til slakteriet. Til sammen sysselsetter disse tre selskapene over 100 personer. 

bottom of page