SALAKS HOLDING AS

Salaks Holding AS er morselskapet til Salaks AS, Salangfisk AS, Salaks Slakteri As og Brønnbåt Nord AS. Gjennom disse selskapene kontrollerer Salaks hele verdikjeden for produksjon av laks - fra rogn til slaktet og pakket i kasser.

Gjennom selskapet Salangfisk AS produserer vi smolt helt fra rognstadiet. Det nye RAS-anlegget vil produsere 6.000.000 stor-smolt (250 gram). Ca. halvparten av denne sendes videre til sitt søsterselskapet Salaks AS, resterende selges til andre selskap.

 

Salaks AS har totalt 6 konsesjoner for produksjon av matfisk, som disponeres på 8 lokaliteter i henholdsvis Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Harstad kommune.

 

Salaks AS har også et eget slakteri i Rotvika i Salangen kommune, hvor den slakteklare fisken slaktes og pakkes før den sendes til våre kjøpere. 

Brønnbåt Nord AS eies av Salaks Holding AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS, og disponerer to brønnbåter som brukes i forbindelse med frakt av smolt til lokalitetene og frakt av slakteklar matfisk til slakteriet.

 

Gjennom sine tre datterselskap sysselsetter Salaks Holding over 100 personer.

 

SALAKS AS

100%

BRØNNBÅT NORD AS

SALANGFISK AS

33,3%

100%

North Atlantic Marine Ingredients AS

Lødingen Fisk AS

Polar quality logo.png

Polar Quality AS

Breivoll Marine Produkter AS