SALAKS AS

Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies lokalt. Salaks AS har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Harstad, Sørreisa og Dyrøy kommune. Salaks AS har også eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune. Selskapet har i dag ca. 75 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 10.000 tonn per år. 

 

Sjølokaliteter

Skjellesvika 

Lokalisering: Harstad kommune

68° 91.196` N, 16° 64.645` Ø

Produksjonskapasitet: 4700 tonn

Mohamn

Lokalisering: Dyrøy kommune

69° 7.730` N, 17° 47.853` Ø

Produksjonskapasitet: 3600 tonn

Mohamn

Lokalisering: Dyrøy kommune

69° 7.730` N, 17° 47.853` Ø

Produksjonskapasitet: 3600 tonn

Bjørga

Lokalisering: Sørreisa kommune

69° 09.086` N, 17° 57.372` Ø

Produksjonskapasitet: 3600 tonn

Keiprød

Lokalisering: Lavangen kommune

68° 47.109` N, 17° 38.361` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Kvanntoneset

Lokalisering: Lavangen kommune

68° 48.742` N, 17° 31.215` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Salangslia

Lokalisering: Salangen kommune

68° 51.229` N, 17° 31.258` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Dale

Lokalisering: Harstad kommune

68° 55.568' N,16° 20.714' Ø

Produksjonskapasitet: 3600 tonn

Salaks Slakteri AS

Slakteriet ble etablert i 1989 og har siden den gang vokst til å ha en kapasitet på 70 tonn per dag, som tilsvarer ca. 150.000 middagsmåltider. I dag har slakteriet 30 ansatte, bestående av lokal og utenlandsk arbeidskraft. Det slaktes i hovedsak egen fisk som er produsert i lokalt beliggende lokaliteter. 
 
Slakteriet er sertifisert innenfor ASC og Global GAP med Chain of Custody- sertifikater.
Sertifikatene er med på å sikre at forsyningskjeden er identifiserbar, samt kontroll på sporbarhet av produkt.
Salaks Slakteri har også HACCP og FDA-godkjenning. Slakteriet har også mulighet til å utføre sanitetsslakting.  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
image 19
Skjellesvika
Skjellesvika
2013-05-27 05.40.42
2013-10-16 12.18.37
Kjeiprød
P9194604
PA306711
Rotvika
Salangsverket
11150964_10152688747731230_9007900005028743686_n
Kjeiprød
10491285_255406821333920_3000934149513963256_n
Sjøvegan