top of page

Salaks AS

Salaks AS er et lokalt familieeid lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt av Odd Bekkeli i 1985. Salaks har i dag i overkant av 10 matfisktillatelser hvorav to grønne. I 2019 ble selskapet tildelt 6 utviklingstillatelser til prosjektet "FjordMAX" som nå er under arbeid. Under auksjonsrunden høsten 2022 kjøpte Salaks tillatelser for 2258 tonn biomasse. Fra høst/vinter 2023 vil vi også ta i drift en undervisningstillatelse på 780 tonn som vi skal drifte for Senja videregående skole. Selskapet har åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Harstad, Sørreisa og Dyrøy kommune. 

Selskapet har i dag ca. 65 ansatte, og en samlet produksjon som i dag utgjør over 10.000 tonn per år. 


 

org_c08bfd5b70e928c9_1638969018000.jpg

MTB
(maksimal tillatt biomasse) i sjø:

Produksjonsområde 10:

- 8 kommersielle tillatelser

- 2 grønne tillatelser (MGA5 og MGK)

- 1 undervisningstillatelse (fra senhøst 2023)

- 6 utviklingstillatelser (arbeid pågår, ikke tatt i bruk) 

Produksjonsområde 9:

 

- Tillatelse på 100 tonn

Bilde 16.10.2019, 13 17 09 (1).jpg
Anker 1

Skjellesvika 

Lokalisering: Harstad kommune

68° 91.196` N, 16° 64.645` Ø

Produksjonskapasitet: 4700 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Fjord Hybrid

Keiprød

Lokalisering: Lavangen kommune

68° 47.109` N, 17° 38.361` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Landstrøm

Mohamn

Lokalisering: Dyrøy kommune

69° 7.730` N, 17° 47.853` Ø

Produksjonskapasitet: 5980 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Landstrøm 

Kvanntoneset

Lokalisering: Lavangen kommune

68° 48.742` N, 17° 31.215` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Landstrøm

Bjørga

Lokalisering: Sørreisa kommune

69° 09.086` N, 17° 57.372` Ø

Produksjonskapasitet: 3600 tonn

Trykk her for mer info.

 

Energikilde: Landstrøm 

Dale

Lokalisering: Harstad kommune

68° 55.568' N,16° 20.714' Ø

Produksjonskapasitet: 5500 tonn

Trykk her for mer info.

 

Energikilde: Landstrøm 

Salangslia

Lokalisering: Salangen kommune

68° 51.229` N, 17° 31.258` Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Fjord Hybrid

Storvika III

Lokalisering: Salangen kommune

68° 89.621' N, 17°,48.731' Ø

Produksjonskapasitet: 4500 tonn

Trykk her for mer info.

Energikilde: Planlegges for landstrøm

bottom of page