FjordMAX skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømning og redusere organisk utslipp med 90%

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som skal revolusjonere norsk oppdrett. Salaks AS søker nå om ni utviklingstillatelser for realisering av prosjektet.

 

Vi har prøvd å tenke innover i våre nære kystområder, og hvordan vi best mulig kan utnytte de områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring konkurransefortrinn, - sier Odd Bekkeli Daglig leder av Salaks AS

 

FjordMAX er semilukket, fullintegrert og rømningssikker oppdrettsplattform der alle operasjoner skjer innenfor én plattform. Med den nye teknologien skal Salaks AS kunne mangedoble produksjonen og redusere organisk utslipp med 90% på nye og eksisterende lokaliteter. 

 

Med denne teknologien kan vi øke produksjon innenfor redusert areal av hva oppdrettsnæringen beslaglegger i dag. Samtidig som både tidligere brukte og nye kystnære områder gjøres tilgjengelig. Vi synes det er et spennende prosjekt og ser frem til den videre prosessen, - sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli

 

FjordMAX er en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter, der hoveddimensjonene er 165 meter lengde, 153 meter bredde, 6 meter høyde. Produksjonsenhetene har en diameter på 66 meter. Plattformens samlede kapasitet er på 7020 tonn MTB. Investeringskostnadene for prosjektet er estimert til 544 millioner kroner.

 

Vårt oppdrag var å bidra til utvikling av et konsept som gir effektiv arealbruk, er rømningssikkert og gir grunnlag for størst mulig produksjon innenfor et begrenset geografisk område uten uakseptabel miljøpåvirkning, - sier Thomas Myhre salgssjef i NSK Ship Design

 

Med i utviklingsprosessen har også disse selskapene bidratt: Lift Up, Xylem, SalGard, Vónin Refa, Funn, YPK og iAKVA. Arbeidet med å jobbe frem konseptet har pågått i over 1 år, og startet våren 2016.