top of page

Fôringssentral

Salaks har etablert en egen fôringssentral som har ansvaret for foringen på alle våre lokaliteter. Denne sentralen gir et eget team full kontroll med all foring som skjer på havet. Ved hjelp av kameraer på hver merd får vi full kontroll på fôring av fisken. Fôr er den største innsatsfaktor i næringen, det er også den viktigste verdiskapenden aktiviteten, det er derfor svært viktig og helt avgjørende at bedriften har full kontroll på dette.  

I dag er fôring på lokaliteten Keiprød i Lavangen styrt fra sentralen, mens lokaliteten på Mohamn i Dyrøy er under innkjøring. Etter hvert skal alle lokalitetene til Salaks AS fôres fra denne sentralen. Selv om foringssentralen er helt ny, har Salaks AS i lengre tid drevet med kameraovervåking på alle sine lokaliteter. Det som er nytt nå er at overvåkingen og foringen skjer samlet i èn fôringssentral, ikke på hver enkelt lokalitet slik som tidligere. Slik kan vi optimaliser, og spesialisere denne aktiviteten ytterligere.

 ​

Kameraovervåkning

Hver enkelt merd overvåkes ved hjelp av kameraer som filmer både over og under vann. De er også mulig å bevege opp og ned for å få en god oversikt i merdene. Kameraene over vann gir muligheter for å zoome inn og få bedre kontroll med anlegget, spesielt dersom det er dårlig vær. Mens kameraene under vann gir oss god kontroll over fisken, dens spisemønster og oppførsel i vannet.

Fordeler med foringssentralen

Fordelen med å ha en fôringssentral og kameraovervåket fôring er rett og slett at man har mer kontroll på fôringen, fordi man ser hvor sulten fisken er og kan justere foringsmengden etter det (apetittfôring). Slik kan man fôre i forhold til fiskens spisemønster, og man unngår overfôring. At man har et eget team som jobber på fôringssentralen gjør også at teamet kan få fullt fokus på fôringen, og spesialisere seg på felte for å ytteligere optimalisere denne aktiviteten.

bottom of page