top of page

Rapport: Salaks AS bruk av grønn konsesjon 2018

Overskrift 1

Salaks AS fikk i «2014» innvilget en stk. grønn konsesjon på 945 MTB. 

 

 

·        2016.07.23 Grønn konsesjon (TH 10) ble tatt i bruk på lokalitet 36177 Skjellesvika i Harstad kommune. 

·        2017.03.08 5% kapasitetsøkning på konsesjon TH 10, med tilleggsrestriksjoner.

·        2017.11.27 Lokalitet 36177 Skjellesvika tom for fisk/oppdrettslaks og klar for brakklegging.

·        2018.01.10 Lokalitet 36177 Skjellesvika rengjort og brakklagt.

·        2017.08.01 Grønn konsesjon (TH 10) ble tatt i bruk på lokalitet 19597 Salangslia i Salangen kommune.

·        2018.10.12 Lokalitet 19597 Salangslia tom for fisk og klar for brakklegging.

 

 

 

 

 

Kriterier for konsesjonen er: 

1.      Tiltak for å begrense/hindre spredning av lakselus. 

Utsett av min. 250 postsmolt.

-   Benyttelse av luseskjørt. 

 

2.      Tiltak for å redusere risiko for påvirkning av vill laksefisk som følge av rømming. 

- Utsett av min. 250 postsmolt. 

- Spesialfartøy. 

 

Øvrige kriterier for tildelingen av konsesjon:

-   Lokaliteten skal ikke overskride et gjennomsnitt pr. fisk på 0,25 antall voksne hunner av lakselus.

Det kan ikke benyttes mer enn 3 medikamentelle avlusninger på lokaliteten. 

 

Fig. 1.1 Utklipp fra tildelingsgodkjennelsen 

 

 

Øvrige kriterier for konsesjon etter kapasitetsøkning 08.03.2017

- Lokaliteten skal ikke overskride et gjennomsnitt pr. fisk på 0,20 antall voksne hunner av lakselus.

- Det kan ikke benyttes mer enn 2 medikamentelle avlusninger på lokaliteten. 

 

 

- Salaks AS har som krav i tillatelsen om rapportering av kunnskap og erfaringer opp mot kriteriene satt i tildelingen. 

 

 

Utsett Lokalitet 13597 Salangslia 2017G. 

 

1.      Utsett av 250g smolt: 01.08.2017

 

Graf 1.3 viser tilvekst på utsatt fisk på grønn tillatelse.

 

Graf 1.3. Tilvekst fiskegrupper(Grønn) Salangslia

 

 

 

2.      Lusetall: 

 

Graf 2.1 under viser utviklingen på gjennomsnittlig lakselusens forskjellige stadier fra utsett til utslakt.

 

 

 

Graf 2.1.

 

Lusebehandlinger 2018:

 

 

 

 

 

Luseskjørt: 

- Typen luseskjørt Salaks har benytte er: 

- Norwegian Weather Protection AS's Luseskjørt 140m x 7m (10m overlap). 

- Luseskjørt ble montert fra utsett august 2017, benyttet hele produksjonen.

- Kvaliteten på skjørtene ser ut til å ha vært bra.

- Salaks har pr. i dag god erfaring med luseskjørt. Vi mener det har en reduserende effekt på lusepåslag og dermed kan luseskjørt være med på å redusere antall behandlinger og redusere bruk av medikamentell mot lakselus. 

- Tiltaket anses derav fortsatt å ha miljøforbedringer for bekjempelse av lakselus. 

 

 

Spesialfartøy: 

- Salaks AS har investert i flere spesialfartøy (servicebåter) rettet mot produksjon, håndtering og sikkerhet av anlegget. 

- Sikrer bedre oversikt og korrekt bruk av utstyr med kamera/ROV. 

 

 

 

 

Oppsummering: 

 

Bruk av 250g smolt: 

·       Tiltaket anses å ha miljøforbedringer ved å korte ned på produksjonstiden og vil derav:

·        Reduserer risikoen for rømming.

·        Reduksjon i lusepress.

·        Kunne ha lengre og bedre brakkleggingsperioder.

Bruk av luseskjørt: 

·        Tiltaket anses fortsatt å ha miljøforbedringer for bekjempelse av lakselus. 

Spesialfartøy: 

·        Sikrer en mer forsvarlig drift og kvalitet på både fiskevelferd og rømming.

flåte.jpg
kriteruier_kapasitetsøkning.png
utdrag tildelingsgodkjennelsen.png
utsett salangslia 2017.png
Lusetall salangslia 2018.png
Avlusning 2018.PNG
bottom of page