top of page
5595-BN_29-04-2021_2WEB-scaled.jpg
logo stor.png

Brønnbåt Nord AS er et brønnbåtrederi som ble stiftet 15. April 2015 og er lokalisert på Engenes på Andørja og i Salangen i Sør-Troms. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva fiskefarm AS. Rederiet har per i dag brønnbåtene "Lifjell" og "Grotanger". Rederiet fikk i desember 2021 levert en ny brønnbåt "Skrova" som eies av Brønnbåt Nord Lofoten AS, et samarbeid med Ellingsen Seafood AS. Brønnbåt Nord AS har også en båt til under bygging i Tyrkia med levering 2. kvartal 2023. Selskapet har ca. 48 ansatte, og daglig leder er Per Harald Olsen. 

Våre båter:
Lifjell - 1500 m3
Grotanger -  2800 m3
Skrova - 1200 m3
Caspian (2.kvartal 2023) - 2800 m3  

 

Brønnbåt Nord AS

Daglig leder: Per Harald Olsen

Mobil: +47 90979712

per@bb-nord.no

bottom of page