logo stor.png

Brønnbåt Nord AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet 15. April 2015. Selskapet er lokalisert på Engenes og i Salangen i Sør-Troms. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS. Rederiet har pr i dag brønnbåtene "Lifjell" og "Grotanger". "Skrova" kommer i desember 2021 (Brønnbåt Nord Lofoten AS), og en båt til under bygging i Tyrkia med levering 2. kvartal 2023. Selskapet har ca. 30 ansatte, og daglig leder er Per Harald Olsen. 

Våre båter:
Lifjell - 1500 m3
Grotanger -  2800 m3
Skrova - 1200 m3
Nybygg (pågår) - 2800 m3  

 

Brønnbåt Nord AS

Daglig leder: Per Harald Olsen

Mobil: +47909 797 12

per@bb-nord.no