Salaks AS offentliggjør som en del av ASC-sertifiseringen en rekke produksjonsopplysninger.

Du finner fullstendige ASC-rapporter og -sertifikater for anleggene våre her.

Ved navnet på hver lokalitet vil du finne lenke til oppdatert ASC-rapport.
Anlegg uten lenker vil snart bli oppdatert med rapporter.

Informasjon om lusetellingene våre finner du på
nettstedet til BarentsWatch.

Lokalitet:                            Status:                                    Dokumenter:
 
Dale                                   Sertifisering pågår                2021: Rapport 23. mars  /  Referat nabomøte 23.mars
 
Mohamn                           Planlagt sertifisert
 
Skjellesvika                       Sertifisering pågår                 2021: Referat nabomøte 23.mars
 
Bjørga                               Planlagt sertifisert
Kjeiprød                            Planlagt sertifisert
Kvantoneset                     Planlagt sertifisert
Salangslia                         Planlagt sertifisert
Storvika III                        Planlagt sertifisert